Stowarzyszenie ISEE zostało wpisane do ewidencji

Bardzo miło nam zakomunikować, że w dniu 18 listopada 2016 roku Stowarzyszenie Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Elektromobilności zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 78.

Tym samym możemy rozpocząć naszą działalność na rzecz ochrony środowiska koncertując się na rozwiązaniach technologicznych z zakresu energetyki i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz jej wykorzystania.

Potwierdzenie wpisu ISEE do ewidencji stowarzyszeń