Uwagi do aukcji energii ze źródeł odnawialnych na 2017

28 listopada 2017 złożyliśmy w Ministerstwie Energii uwagi i propozycje do projektu rozporządzenia do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r .

Postulujemy między innymi:

  • W treści § 1 i 2. pkt l w przypadku instalacji biogazu składowiskowego podwyższenie wolumenu energii do poziomu 100% potencjału produkcyjnego w tych instalacjach.
  • W treści § 5 i 6 pkt l należy w przypadku instalacji biogazu składowiskowego przyjąć wolumen energii na poziomie zapewniającym uzbrojenie wszystkich składowisk odpadów RIPOK w przedmiotowe instalacje w ramach dwóch, trzech lub czterech kolejnych aukcji w zależności od możliwość i budżetu państwa. Cena referencyjne powinna zostać podwyższona. Propozycja cen referencyjnych zostanie przez nasze Stowarzyszenie przedstawiona przy pracach Ministerstwa Energii związanych z opracowaniem rozporządzenia w sprawie cen referencyjnych w 2017 roku.

Treść złożonego dokumentu – PDF