Uwagi do ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE na 2017

20 grudnia 2016 złożyliśmy w Ministerstwie Energii uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.

Nasze uwagi obejmują propozycję odejścia od podziału wielkości instalacji dla biogazu składowiskowego BGS według mocy na poziomie 1 MW. Proponujemy wprowadzenie 3 zakresów mocy: do 0,5 MW, od 0,5 do 1 MW oraz instalacje o większej mocy.

Propozycję opieramy na podstawie wieloletnich doświadczeń i solidnych danych oraz obliczeń, które prezentujemy w przekazanym dokumencie.

Treść złożonego dokumentu – PDF