Odpowiedź ISEE na pismo Ministerstwa Energii

Ciąg dalszy dialogu pomiędzy naszym stowarzyszeniem, a Ministerstwem Energii, mającego na celu przeprowadzenie dalszych usprawnień legislacyjnych na rzecz sektora biogazu składowiskowego.

Zamieszczamy poniżej odpowiedź Prezesa ISEE na pismo Andrzeja Kaźmierskiego – Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii.

Z oryginałem dokumentu można zapoznać się pobierając skan w formacie PDF.

Odpowiedź Prezesa ISEE na pismo Andrzeja Kaźmierskieg – 15 marca 2017